Sabtu, 24 Mei 2008

bahasa Sanskerta dalam bahasa Indonesia

 • adi (ādi): utama, pertama
 • adicita (ādicitta)
 • adikara (adhikara)
 • adipati (ādipati): raja agung
 • adiraja (ādirāja): raja utama
 • Aditya (Āditya): (Dewa) Matahari
 • agama (āgama): din; tradisi suci
 • aji: mantra
 • aja: hanya
 • aksara (akṣara): huruf
 • aksi (akṣi): mata, sesuatu yang dilihat
 • alpa : teledor, kekurangan
 • amerta (amṛta): ambrosia, nektar, air kehidupan
 • ancala (acala): gunung
 • aneka : macam-macam
 • angka : bilangan
 • angkara : murka
 • angkasa (ākāśa): langit
 • angsa (haṃśa): sowang
 • angsoka (aśoka): sejenis pohon
 • aniaya (anyāya): siksa
 • antara (antara): lain
 • antariksa (antarikṣa): luar angkasa
 • anugerah (anugraha): pemberian
 • arca (arcā): patung
 • ardi (ardi): gunung
 • Arya : bangsawan, orang India Utara
 • asa : jiwa (dalam frasa "putus asa")
 • asmara (smara): cinta
 • asrama (āśrama): tempat padepokan
 • asta (aṣṭa): delapan
 • astana (āsthāna): tempat pemakaman raja dan kerabatnya. Lihat pula istana.
 • Atharwaweda (atharvaveda): salah satu dari empat kitab Weda
 • atma (ātmā atau ātma): jiwa
 • atmaja (ātmaja atau ātmajā): anak
 • Awatara (avatāra): penjelmaan, penampakan Dewa di dunia.

[sunting] B

 • baca (vaca): mengartikan tulisan
 • bada (vāda): bicara
 • bagai (bhāga): mirip
 • bagi (bhāgī):
  • bagian (bhāgya):
  • bahagian (bhāgya):
 • bahagia (bhāgya) : sukacita
 • bahasa (bhāṣa): logat
 • bahaya (bhaya): sesuatu yang mengancam
 • bahna (bhāna): karena
 • bahtera (vahitra): kapal
 • bahu (bāhu): lengan
 • bahureksa (bāhurakṣa): hiasan tangan
 • baiduri (vaidūrya): opal
 • bakti (bhakti): hormat, loyal
 • bala (bala): tentara
 • banaspati (vanaspati): pohon besar
 • bangsa (vaṃśa): rakyat
 • bangsawan
 • bangsi (vaṃśi): peluit
 • bareksa (vṛkṣa): pohon
 • basmi (dari frasa bhasmī bhūta): musnah
 • Batara (bhaṭāra): Dewa
 • Batari (bhaṭārī): Dewi
 • bausastra (bahuśāstra): kamus
 • baya (vayas): usia
 • bayangkara (bhayaṃkara): penjaga
 • bayu (vāyu): angin
 • bea (vyaya): ongkos
  • biaya (vyaya)
 • beda (bheda): diferensi
  • beza
 • bedama
 • begawan (bhagavān): orang suci
 • bejana (bhājana): tempat menampung
 • belantara (vanāntara): hutan
 • bencana (vāñcana): malapetaka
 • benda (bhāṇḍa): obyek
 • bendahara (bhāṇḍāgāra): penjaga uang
 • berhala (bhaṭāra): bentuk Tuhan
 • berhana
 • berita (vṛtta):
 • biara (vihāra): tempat kaum rohaniawan
  • biarawan
  • biarawati
 • bicara (vicāra): omong
 • bidadari (vidyādharī): makhluk sorgawi
 • biji (bijā): isi buah
 • biksu (bhikṣu): seorang rohaniawan Buddha
  • biksuni
 • binasa (vināśa): hancur
 • birahi (virahin): ingin bercinta
 • bisa (1) (viṣa): racun
 • bisa (2) (viṣa): boleh
 • brahma (brāhma)
 • brahmana
  • brahmani
 • brahmi
 • brata (brata): tapa
 • buana (bhuvana): dunia
 • budaya (buddhaya): berhubungan dengan akal, adab
 • Buddha (buddha): seseorang yang telah sadar
 • budi (buddhi): akal
 • bujangga (bhujaṅga): ilmuwan. Lihat pula pujangga
 • bukti (bhukti):
 • bulu roma
 • bumantara (byomāntara): langit
 • bumi (bhūmi): planet ketiga dalam tatasurya, tanah
 • bumiputera (bhūmiputra): pribumi
 • bupala (bhūpāla): raja
 • bupati (bhūpati): raja
 • busana (bhūṣaṇa): pakaian bagus
 • buta (bhūta): raksasa
 • butala (bhūtala): bumi
 • butayadnya (bhūtayajña): persembahan atau kurban kepada buta

[sunting] C

 • cabai (cavi): lombok
 • cahaya (chāya): sinar
 • cakrabuana (cakrabhūvana):
 • cakra (cakra): roda
  • cakram (cakram): diskus
 • cakrawala (cakravāla): ufuk, horison
 • candala (caṇḍāla): orang buangan; dari kasta terendah; paria
  • cendala
 • candi (caṇḍi): gedung peninggalan Hindu-Buddha kuna
 • candra (candra): bulan (satelit bumi)
 • candramawa
 • candrasa
 • candrasengkala
 • cara (ācāra): kelakuan
 • caraka (caraka): duta
 • catur (1) : sebuah permainan papan
  • caturangga
  • syatranji
 • catur (2): empat
 • cedera (chidra): luka
 • cela (chala): cacat
 • celaka (chalaka): musibah
 • cempaka (campaka): nama sebuah bunga (Michelia Champaka)
 • cendana (candana): nama sebuah tumbuhan
 • cendekia
  • cendekiawan
 • cendera
 • cendrawasih (candra + vāsi): nama burung di Papua
 • cengkerama (caṅkrama): bersantai
 • cerita (carita): kisah
  • ceritera (caritra): kisah
 • cerna
 • cinta (cintā): kasih
 • cintamani
 • cita (citta): pikiran
  • cipta : inovasi
 • citra (citra): gambar
 • cuci (śuci): membersihkan
 • cuka (cukra): bahan pengasam
 • cula (cūlā atau cūḍā): tanduk
 • curiga (churikā): mendakwa

[sunting] D

 • dadih
 • dahaga
 • daksina : selatan
 • dana
 • dasa (daśa): sepuluh
 • dasawarsa (daśawarṣa): dekade, sepuluh tahun
 • delima
 • denda (daṇḍa): hukuman
  • dendam (daṇḍa mungkin dari bahasa Tamil): rasa ingin membalas sesuatu yang dialami
 • derita (dhṛta): kesengsaraan
 • desa (deśa): daerah non-urban; daerah administratif terkecil
 • Dewa : Tuhan
  • Dewata
  • Dewi
  • Dewayadnya (dewayajña): persembahan atau kurban kepada para Dewata dalam agama Hindu
 • dewadaru : kenikir
 • dewangga
 • dewasa
 • dharma (dharma): kewajiban dan sebagainya
  • darma
  • derma : sumbangan
 • dirgantara (digantara): langit
 • dirgahayu (dīrghāyuṣa): panjang umur
 • dosa (doṣa): kesalahan
 • duli
 • dupa
 • dusta
 • duta (dūta): wakil, caraka
 • dwi

[sunting] E

 • eka : satu
  • ekabahasa (eka + bhāṣā): monolingual
  • ekamatra
  • ekasila
 • embara (digambara): berkelana
 • erti (artha): arti, makna

[sunting] G

 • gada
 • gaharu
 • gajah (gaja): suatu hewan besar
 • gala
 • galuh
 • ganda
  • gandapura
  • gandaria
  • gandarusa
  • gandasturi
  • gandasuli
 • gandarwa
 • gandewa (gaṇḍīva): busur, terutama busur sang Arjuna
 • gandola
 • gandi
 • Gangga (gaṅgā): sungai di India dan personifikasinya sebagai Dewi Gangga
 • gangsa
 • gapura
 • garba
 • Garuda (garuḍa): burung mitologis, wahana Dewa Wisnu
 • gatra
 • gaya
 • gembala
 • genta
 • gergaji
 • gergasi
 • gerhana
 • giri (giri): gunung
 • gita
 • goni
 • graha (gṛha): rumah, gedung
 • grahita
 • gua
 • gula : pemanis
 • gulana (glāna): rasa gundah
 • gulma
 • guna (guṇa): manfaat
  • gunawan (guṇa + sufiks vant)
 • gurindam
 • guru (guru): pengajar
 • gusti

[sunting] H

 • harsa (harṣa): sukacita
 • harta (artha): uang, kekayaan material
 • hasta : tangan
 • hatta (ātha): syahdan, maka (kata penghubung)
 • hima : kabut (harafiah salju)
 • Himalaya (himâlaya): nama pegunungan di India, secara harafiah artinya "tempat salju"
 • hina : rendah

[sunting] I

 • idam
 • indera
  • indria
 • inggu
 • intisari
 • irama (virama): ritma
 • istana (āsthāna): tempat tinggal raja. Lihat astana
 • istimewa (āstām eva): khusus
 • istri (strī): mitra pernikahan wanita

[sunting] J

 • jaga (jagarti tapi dalam bahasa Prakerta jaga): bangun
 • jagat (jagat): dunia
 • jagat raya (dari jagattraya: "tiga dunia"): alam semesta
 • jaksa (adhyakṣa): sang penuntut dalam mahkamah pengadilan
 • jala (jala): jaring untuk menangkap ikan
 • jambu (jambu): semacam pohon dan buahnya
 • japa (japa): mantra
  • jampi (japa)
 • jana: manusia
 • janda (raṇḍa): seorang wanita yang tidak memiliki suami
 • jantera (yantra): alat yang berputar, roda
 • jasa (yaśa): perbuatan terpuji
 • jati (jāti): sejenis pohon
 • jatmika (adhyātmika): hormat
 • jaya : menang
 • jebad
 • jeladri
 • jelata (janatā): rakyat
 • jelita (lalita): cantik
 • jelma (janma): orang
 • jempana (jampana): pelangkin
 • jenggala (jaṅgala): gurun
 • jenitri (gaṇitrikā): sejenis pohon dan buahnya (elaecorpus ganitrus)
 • jiwa (jīva): roh
 • juita (jīvita): manis
 • jumantara (vyomāntara): langit
 • juta (ayuta): 1.000.000
 • jutawan : sangat kaya

[sunting] K

 • kabupaten (dari kata bhūpati): wilayah pemerintahan seorang bupati
 • kakawin (dari kata kāvya): sebuah sajak dalam metrum India
 • kala (kāla): waktu
 • kalpataru (kalpataru): pohon kehidupan, pohon kelimpahan
 • kama (kāma): cinta
 • Kamajaya (Kāmajaya): nama lain Dewa Smara atau Dewa Cinta
 • kanji
 • kapas (karpāsa): sejenis bahan
 • karena (kāraṇa): sebab
 • karma (karma): hasil
 • karna (karṇa): telinga
 • karunia (kāruṇya): anugerah
 • karya (karya): buatan
 • kata (katha): satuan kalimat
 • kawi (kāvya): penyair
 • kecapi (kacchapī): alat musik petik
 • keling (Kaliṅga): India bagian selatan
 • keluarga (kulavarga): famili
 • kemala
 • kendala
 • kendi (kuṇḍi atau kuṇḍikā): bejana air
 • kenya (kanyā): gadis
 • kepala (kapāla): bagian tubuh yang teratas
 • keranda
 • kerja (karya): sesuatu yang diperbuat
 • kesatria (kṣatriya): lihat ksatria
 • kesturi (kastūrikā): jebat, musang
 • kesumba
 • ketika
 • kirana (kiraṇa): sinar
 • kokila : sejenis burung
 • kota (kuṭa): benteng, wilayah urban
 • koti (koṭi): 100.000
 • krama : cara, aturan
 • kresnapaksa (kṛṣṇapakṣa): paruh gelap bulan
 • krida (krīḍā): tindakan terpuji
 • ksatria (kṣatriya): kasta kedua, bangsawan, seorang laskar
 • kuasa (dari kata waśa):
 • kulasentana (kulasantāna): suku
 • kulawangsa (kulavaṃśa): klan
 • kunarpa : mayat, bangkai
 • kunci (kuñcikā): menutup
 • kunta
 • kusa
 • kusta
 • kusuma (kuṣuma): bunga

[sunting] L

 • laba (labha): untung
 • lagu (laghu): nyanyian
 • laksa (lakṣa): 10.000
 • laksana (lakṣaṇa)
 • lengkara
 • lingga (liŋga)
 • logam
 • loka
 • lokakarya
 • lokananta
 • lokapala
 • lintas

[sunting] M

 • madia (madya): tengah
  • madya
 • madu (madhu): cairan manis produk lebah
  • madukara
 • maha (mahā): besar
 • Maharaja (mahārāja): Kaisar
 • mahkota
 • makara
 • mala
 • malapetaka
 • manah
 • mandala
 • mangsa
 • mangsi
 • manik
 • manikam
 • mantra
 • mantri
 • manusayadnya
 • manusia
 • mara
 • marabahaya
 • marga
 • margasatwa
 • masa
 • materai
 • matra
 • maya
 • mayapada
 • mega (megha): awan
 • melati
 • menteri
 • mercapada
 • merdeka
  • mahardika
 • merdu
 • merica
 • merpati
 • mesra
 • mesti
 • mestika
 • mina : ikan
 • mintuna
 • mitra
 • moksa (mokṣa): kelepasan dari sengsara
 • muda (mūḍha): tidak tua
 • muka
 • mula
 • mustika
 • mutiara

[sunting] N

 • nada
 • naga
 • nama (nāma): sebutan atau panggilan
 • nara
 • narapati
 • narapidana
 • nata
 • nawa (sembilan)
 • negara
 • negeri
 • neraca
 • neraka (naraka):
 • netra (netra): mata
 • nila
 • nirmala
 • nirwana (nirvana): stadium kelepasan jiwa
 • niscaya
 • niskala
 • nista

[sunting] O

 • ojah

[sunting] P

 • pada
 • padma
  • padmi
  • padam
  • patma
  • fatma
 • pahala
 • paksa
 • paksi (pakṣi): burung
  • peksi
 • paksina
 • pala
 • panca (pañca): lima
 • pancaka
 • pancasila (1) (pañcaśīla): lima kaidah falsafah Buddhis
 • Pancasila (2) (pañcaśīla): ideologi negara Indonesia
 • Pancatantra (pañcatantra): sebuah karya sastra dari India Kuna
 • pandai
 • pandita
 • panitia
 • papa
 • para
 • parameswara
 • parameswari
 • parisada
 • parwa
 • pasca (paścat): setelah
 • pataka
 • patera
 • patih
 • pawaka: api
 • pawana
 • payudara (payodhara): buah dada wanita
 • pedanda
 • pedati
 • pekerti
 • pendapa
 • pendeta
 • penjara
 • perada
 • perbawa
 • percaya
 • perdana
 • peribahasa
 • peristiwa
 • perkara
 • permaisuri
 • permata
 • persada
 • pertama
 • pertiwi
 • perwara
 • petaka
 • pidana
 • pitayadnya
 • prabu
 • prahara
 • prakarsa
 • prakarya
 • prakata
 • prameswari
 • pramugara
 • pramugari
 • pramuria
 • pramuwisata
 • pranala (praṇāla): pautan atau tautan di internet
 • pranata
 • prasangka
 • prasarana
 • prasasti
 • prasetya
 • prawacana
 • pria
 • pribumi
 • puasa
 • puja
 • pujangga
 • puji
 • punggawa
 • pura
 • purba
  • purbakala
 • puri
 • purnama
 • purwa
 • pusaka
 • puspa
 • puspadanta
 • puspita
 • pustaka
 • putra
 • putri

[sunting] R

 • raga
 • rahasia
 • raja
 • rajaberana
 • rajah
 • rajalela
 • rajawali
 • raksa
 • raksasa
 • raksasi
 • ramai
 • rasa
 • rasa
 • rasi
 • rata
 • ratna
 • reca
 • rela
 • remaja
 • rencana
 • renjana
 • resi
 • restu
 • Rgweda: kitab suci umat Hindu
 • rona
 • rupa
 • Rupiah (rūpya): mata uang Indonesia

[sunting] S

 • sabda (sabda): kata, firman
 • sad (ṣaḍ): enam
 • sadaya
 • sahaja (sahaja): sederhana
 • sahaya (sahāya): hamba
 • saka
 • sakala
 • saksi (sakṣi)
 • sakti (śakti): kekuatan supranatural
 • sama
 • samapta
 • samsara (saṃsāra): lahir kembali di dunia, lihat pula sengsara
 • samudra (samudra): laut besar
 • sandi
 • sandiwara
 • sanggama (saṃgama): hubungan seksual
 • sanggamara
 • sangka
 • sangka
 • sangkala
 • sangsi
 • Sansekerta (saṃskṛta): bahasa yang sempurna
  • Sanskerta
  • Sangskerta
  • Sanskrit
 • santri (śāstri): seorang pelajar agama Islam, biasa tinggal di sebuah asrama
  • pesantren
 • santi
 • santika
 • sapta (tujuh)
 • saptadarma
 • saptamarga
 • sarana
 • sari
 • sari
 • saripati
 • sarira
 • sarjana (sajjana): seorang akademikus
 • sasakala
 • sasian
 • sastra
 • satria
 • satru
 • satwa
 • satyalancana
 • satyawacana
 • saudara
 • sayembara (svayambara): kontes
 • seba
 • sederhana (sārdhāna): simpel
 • sedia
 • sediakala
 • sedianya
 • segala
 • segara
 • sejahtera
 • selesma
 • selira
 • seloka (śloka): larik puisi
 • semadi
 • semboyan
 • sementara
 • sempurna
 • semua
 • senantiasa
 • senapati
 • sendawa
 • sendi (sandhi): penghubung
 • sengketa
 • sengsara (saṃsāra): keadaan derita. Lihat pula samsara
 • senjata (sajjita): alat perang
 • sentosa
 • serati
 • seraya
 • serba
 • seribumi
 • serigala
 • sesira
 • setanggi
 • seteru (śatru): musuh
 • setia (satya): loyal
 • siksa
 • sila (śīla): asas
 • singa (siṃha): semacam kucing raksasa
 • singgasana (siṃhâsana): takhta
 • sisa
 • siswa (siṣya): murid
 • sorga (svarga)
 • sri
 • sridanta
 • srikaya
 • stupa
 • su
 • suami
 • suara (svara): bunyi
 • suasana
 • suci (śuci): keramat
 • sudah (suddha): telah
 • sudamala
 • sudara
 • sudi
 • sudra
 • suka
 • sukarela
 • suklapaksa
 • sukma
 • sula
 • sunyata
 • sunyi
 • suralaya
 • surya
 • suryakanta
 • susila
 • sutra
 • sutradara
 • swa
  • swakarsa
  • swakarya
  • swapraja
  • swasembada
  • swatantra
 • swasta

[sunting] T

 • tabik
  • tabe
 • tabil
 • tala
 • tani
 • tantra
 • taru
 • taruna
 • tata
  • tata acara
  • tata surya
  • tata bahasa
  • tata busana
  • tata cara
  • tata guna
  • tata krama
  • tata laksana
  • tata nama
  • tata negara
 • tega (tyaga): tidak perduli
 • teja
 • telaga
 • tembaga
 • tentara
 • tepaslira
 • terka
 • tetapi
 • tirta
 • tri
 • trimatra
 • trimurti
 • trisna
 • trisula
 • triwikrama
 • tuna
  • tuna aksara
  • tuna grahita
  • tuna susila

[sunting] U

 • udara (udara): zat di atmosfer bumi
 • umpama
 • unta (uṣṭra): sejenis hewan yang hidup di gurun pasir
 • upacara
 • upaduta
 • upah
 • upama
 • upaya (upāya): daya, siasat
 • upeti (utpatti): sesuatu yang harus diberikan kepada pembesar, semacam pajak
 • urna
 • usaha (utsaha)
 • usia (yuṣa)
 • utama (uttama)
 • utara (uttara)

[sunting] V

 • vihara (vihāra): rumah ibadah kaum Buddha

[sunting] W

 • wacana (vacana)
 • wahana (vāhana): medium, kendaraan
 • waisak
 • waisya
 • walimana (vimāna): burung mitis
 • waluh
 • -wan (-vant): sebuah imbuhan sufiks yang menyatakan pelaku pria
  • -wati (-vatī): sebuah imbuhan sufiks yang menyatakan pelaku wanita
 • wana: hutan
 • wanara (vaṇara): kera
 • wangsa (vaṃśa): dinasti
 • wanita : perempuan (terhormat)
 • waranggana
 • warga : kaum
 • warna (varṇa): kelir
 • warsa (varṣa): tahun
 • warta (vṛtta): berita
  • warta berita
  • wartawan : jurnalis
 • waruna
 • waspada
 • wati
 • weda : kitab suci
 • wedana
 • werda
 • wesak
 • wibawa
 • wibawa
 • wicara
 • widara
 • widya : pengetahuan, ilmu atau pembelajaran
 • widyakarya
 • widyawisata
 • wihara
 • wijaya
 • wiku
 • wimana
 • windu
 • wira
 • wiracarita : epos
 • wirama
 • wiraswasta
 • wirawan
 • wisata
  • wisatawan
 • wisaya
 • wisma : rumah
 • wisuda
 • wiwaha (vivāha): pernikahan besar
 • wiyaga : burung
 • wiyatabhakti
 • wredatama

 • Yajurweda (yajurveda): salah satu dari kitab Catur Weda
 • yantra (yantra): alat. Lihat pula jentera
 • yayasan (berdasarkan yaśa): lembaga. Lihat pula jasa.
 • yoga (yoga): bentuk tapa-samadi
 • yogi (yogin): seseorang yang beryoga
 • yoni (yoni): rahim, vagina, alas lingga
 • yogya (yogya): sesuai tatakrama
 • yojana (yojana): ukuran, jarak kurang lebih 15 kilometer
 • yuda (yuddha): perang

Tidak ada komentar: